Výměna zboží

Pro výměnu zboží použijte Formulář na výměnu zboží


Zakoupili jste zboží která Vám nevyhovuje a přejete si zboží vyměnit? 

K vrácení zboží máme v Obchodních podmínkách v bodě VIII. Odstoupení od smlouvy informace, které by bylo dobré si přečíst. https://www.amorjezdeckepotreby.cz/obchodni-podminky/

ČASTÉ OTÁZKY

Jak se počítá lhůta 14 dnů?
 

Trvá 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních).

Začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je klíčové, kdy jste nám své rozhodnutí o záměru zboží vrátit sdělili (vyplněním online formuláře, odesláním emailu nebo odeslaním balíku s průvodním dopisem).

V jakém stavu mám zboží vrátit?
 

Zboží uveďte do původního stavu, abychom Vám mohli vrátit jeho plnou cenu. V případě zjištění opotřebení jsme oprávněni ponížit vracenou částku.

U některých výrobků je z hygienických důvodů nutné vrátit výrobek nepoužitý případně i nerozbalený.

Mohu vrátit pouze jeden výrobek z objednávky?
 

Ano. U objednávek s více výrobky můžete vrátit libovolný počet výrobků a ostatní si ponechat.

Jaké dokumenty je potřeba přiložit?
 

K vrácenému zboží vždy přiložte Formulář na výměnu zboží, k tomuto dokumentu přiložte kopii faktury za zakoupené zboží, které vracíte.

 

 
 
 
Na které zboží se nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy (VÝMĚNU ZBOŽÍ) ve 14 dnech?
 

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy, pokud se jedná o:

 a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

b) Zboží, které bylo vyrobené na zakázku, dle zadaných požadavků, které si specifikoval zákazník;

b) Zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

c) Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

d) Zboží uzavřeném obalu, které zákazník obalu vyňal z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

e) Krmení (granule, musli, mash ....), dále veškeré doplňkové a vitamínové krmení, pamlsky atd.. Pro bližší představu, vše co je určeno ke konzumaci pro koně a jezdce;

 f) Kosmetické a jiné chemické prostředky;

g) Zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, pokud došlo k porušení původního obalu;

 h) Noviny, knihy a časopisy;

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

Jaká je možnost a rozsah vyzkoušení zboží?
 

Vyzkoušení znamená zboží vyzkoušet, zjistit zdali zboží odpovídá vašim představám, (správná velikost, barva, zadli je vyroben z materiálu co jste si představoval atd.), dále zdali Zboží nabízí veškeré funkce co jste od Zboží očekávali. Nemělo by však dojít k jeho opotřebení.

Pokud to není vysloveně nutné, nesundávejte visačky a samolepky výrobce.

U některých výrobků je z hygienických důvodů nutné vrátit výrobek nepoužitý případně i nerozbalený.

Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?
 

Obal není pro vrácení zboží nezbytný, nejedná-li se například o limitovanou edici, sběratelský kousek, u kterých se i obal započítává do hodnoty výrobku.

Pokud ale máte možnost, vraťte nám produkt v původním obalu, usnadní nám to jeho další případný prodej.

Co když se zboží při používání poškodilo?
 

Výrobek můžete vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však budeme mít právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.

Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?
 

Abyste při vrácení zboží dostal zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Pokud například vrátíte sedlo bez příslušenství, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.

Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu?
 

Pokud jste výrobek zakoupil v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Tohoto práva můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.

V rámci procesu vrácení můžete být vyzváni k uvedení důvodu vrácení. Pro nás je tato informace hodnotná, využíváme jí na zlepšení nabídky produktů. Poskytnutí však není povinné a důvod uvádět nemusíte.

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.